EPLAN Electric P8: Cách chuyển đổi điểm nối dây

1. Nguyên nhân

Khi bạn không muốn sử dụng điểm nối mặc định. Các bạn có thể đổi thành dấu chấm.


2. Cách làm

Có 2 cách để chuyển đổi điểm nối.

Cách 1


Cách 2


Nhãn:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.