EPLAN Electric P8: Bật/tắt khung cửa sổ Insertion mode

1. Nguyên nhân

Cửa sổ Insertion Mode: cửa sổ dùng để đánh số thiết bị, symbols bị mất làm cản trở trong việc xây dựng bản vẽ.


2. Cách khắc phục

Các bạn làm theo các bước hướng dẫn bên dưới:
Options -> Settings -> Projects -> "Project name" -> Devices -> Numbering (online) to select the With prompt option
Nhãn:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.