Error: Installing EPLAN with a 64 bit version of MS Office

1. Một số lưu ý trước khi cài đặt EPLAN

  • Không tắt UAC (User Account Control) và chương trình Anti-Virus (hoặc firewall) như Avast, Kaspersky, Windows Defender, Microsoft Essential...trước khi thuốc. Khi bạn quên tắt 2 chức năng này, chúng sẽ ngăn chặn việc cài đặt driver hoặc các phần mềm lạ can thiệp vào hệ thống của máy tính dẫn đến việc thuốc không cài được.
  • Bạn xem hướng dẫn ở đâu thì nên download phần cài đặt của người đó giới thiệu.
  • Sử dụng đúng bản cài đặt cho từng hệ điều hành 64bits hay 32bits.
  • Tham khảo thêm một số yêu cầu của EPLAN trước khi tiến hành cài đặt:
https://www.eplanusa.com/us/solutions/electrical-engineering/eplan-electric-p8/system-requirements/

2. Installing EPLAN with a 64-bit version of MS-Office


a. Nguyên nhân: 


EPLAN đòi hỏi máy phải có Microsoft Office 64-bit hoặc SQL server để lưu trữ cơ sở dữ liệu của nó.

b. Cách khắc phục:

  • Hoặc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của dự án đến SQL Server.
Nhãn:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.