Error: Eplan Client Server not Available

1. Một số lưu ý trước khi cài đặt EPLAN

  • Không tắt UAC (User Account Control) và chương trình Anti-Virus (hoặc firewall) như Avast, Kaspersky, Windows Defender, Microsoft Essential...trước khi thuốc. Khi bạn quên tắt 2 chức năng này, chúng sẽ ngăn chặn việc cài đặt driver hoặc các phần mềm lạ can thiệp vào hệ thống của máy tính dẫn đến việc thuốc không cài được.
  • Bạn xem hướng dẫn ở đâu thì nên download phần cài đặt của người đó giới thiệu.
  • Sử dụng đúng bản cài đặt cho từng hệ điều hành 64bits hay 32bits.
  • Tham khảo thêm một số yêu cầu của EPLAN trước khi tiến hành cài đặt:

2. Lỗi 'Eplan Client Server not Available'

a. Nguyên nhân:

Do Windows update phiên bản cao hơn, thường gặp trên Windows 10.

b. Cách khắc phục:

  1. Xóa file update: Control Panel - Programs and Features – View installed Updates – Xóa Security update for Microsoft Windows mới nhất.
  2. Run as administrator HASPUserSetup.exe trong thư mục ELM của file cài đặt. ELM\Services (Win32)\Drivers.
  3. Restart lại PC hoặc laptop của bạn.

Nhãn:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.