Phần mềm Powersim

1. Giới thiệu
PSIM là phần mềm chuyên về mô phỏng kỹ thuật điện và các công cụ cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan đến nguồn cung cấp, truyền động điện và các hệ thống chuyển đổi và điều khiển năng lượng.

2. Tính năng
  • PSIM bao gồm có ba chương trình tương tác lẫn nhau:
  • PSIM Schematic: chương trình dùng để vẽ, thiết kế mạch điện.
  • PSIM Simulator: chương trình mô phỏng.
  • PSIM View: chương trình hiển thị kết quả mô phỏng.
  • Dễ sử dụng trực quan dung lượng nhẹ và khá mạnh trong lĩnh vực điện tử công suất.
  • Có thể mô phỏng độc lập mạch lực.

3. Tải về
File cài Powersim 9.0:
4. Cài đặt
  • Giải nén và mở thư Setup, sau đó chạy file "PSIM 9.0.3.400_x32.exe"
  • Một cửa sổ hiện ra, bạn chọn "Softkey version", nhấn chọn <Select “psim.lic” file...> và tìm đường dẫn đến file "psim.lic" trong thư mục Setup, sau đó nhấn "Next".
  • Vào thư mục Crack copy 2 file "Register PSIM.reg" và "psim.lic" và paste vào file cài đặt của Psim (C:\Program Files (x86)\Powersim\PSIM9.0.3_Trial)
  • Sau đó các bạn chạy file "Register PSIM.reg" là xong
Chúc các bạn thành công!
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.